Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Zbog čega dolazi do "pomeranja" fasade?

Veliki problem koji ne može da se primeti dok ne prođe određeni vremenski period je odvajanje delova fasade od same podloge. 

Problem

Posledica

Neadekvatnom ugradnjom termoizolacionog sistema može doći do ozbiljnih problema nakon određenog vremenkog perioda:

  • vremenom može doći do odvajanja delova fasade od podloge i njenog otpadanja,
  • gubi se efekat termoizolacije,
  • veoma teško saniranje.

Rešenje

Koraci sanacije

1. proveriti na jednom delu fasade kako su zalepljene termoizolacione ploče:

- ukoliko nisu zalepljene "trakasto na ivice i tačkasto na sredinu" to je osnovni uzrok navedene posledice,

2. ukoliko je u pitanju izolacija vunom, poželjno je da kompletna ploča od vune bude premazana lepilom ili "tačkasto" na sredinu, a "trakasto" po ivicama, ako nije, to je osnovni uzrok navedene posledice; 

3. sanacija se može izvršiti samo mehaničkim uklanjanjem delova fasade gde ploče nisu dobro zalepljene i ponovnim nanošenjem sistema,

 

rešenje sa sledećim Weber proizvodima

Rešenje 1

weber.therm family

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

weber.therm prestige

lepak za sve termoizolacione materijale

Rešenje 2

weber.therm univerzal

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

weber.therm specijal

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

weber.therm specijal W

lepak za lepljenje stiropora i armiranje bele boje