Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Bukovačka palata, Zrenjanin

Bukovačka palata u Kralja Aleksandra I Karađorđevića u Zrenjaninu rađena Weber završnim materijalima. Fasada je obojena disperzivnom bojom weber.ton akril pre čega je nanešen osnovni premaz weber.prim akril. 

Izvođač radova je: Ornament Invest d.o.o.

Povezana kategorija

  • Severna Vojvodina
  • Akrilni završni sloj