Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Riblja pijaca, Novi Sad

Objekat u Novom Sadu Riblja pijaca na kome su korišćeni Weber materijali weber.prim silikat kao osnovna podloga i weber.ton silikat silikatna boja u tonu 240C.

Izvođač: Ornament Beograd

Povezana kategorija

  • Novi Sad i okolina
  • Silikatni završni sloj