Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber ton karte

Na ovim stranicama možete da pogledate ton karte završnih maltera. Nijanse koje se nalaze na ekranu se razlikuju od nijansi proizvoda u realnosti, nanešenog na zid. Ove razlike nastaju usled različitih percepcija boja na monitoru i na zidu. Molimo vas da pre poručivanja obavezno proverite ton kartu ili poručite uzorak.