Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Proizvodi

 

 

weber.tene AquaBalance

weber.tene AquaBalance

Revolucionarni fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.tene ExtraClean

weber.tene ExtraClean

Fasada sa progresivnim samočistećim efektom

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.tene silikonputz

weber.tene silikonputz

silikonski disperzivni fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.tene silikatputz

weber.tene silikatputz

silikatni disperzivni fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.tene akrilputz PLUS

weber.tene akrilputz PLUS

akrilni disperzivni fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.tene akrilputz

weber.tene akrilputz

akrilni disperzivni fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.tene karbokul NOIR

weber.tene karbokul NOIR

zrnasti malter od crno bojenog mermernog zrna sa šljokicama

Komparator Izbriši komparator

weber.tene karbokul

weber.tene karbokul

zrnasti malter od višebojnog mermernog zrna

Komparator Izbriši komparator

weber.tene kulir

weber.tene kulir

akrilni disperzivni dekorativni malter za zaštitu sokli

Komparator Izbriši komparator

weber.min classic PLUS

weber.min classic PLUS

unapređeni mineralni praškasti fasadni malter

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.min classic

weber.min classic

mineralni praškasti fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.min hirofa

weber.min hirofa

mineralni prskani fasadni malter

Komparator Izbriši komparator

weber.therm ultra

weber.therm ultra

lepak za lepljenje ploča od stiropora, grafitnog stiropora, stirodura i armiranje mrežice

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.therm prestige

weber.therm prestige

lepak za sve termoizolacione materijale

Komparator Izbriši komparator

weber.therm family

weber.therm family

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

Komparator Izbriši komparator

weber.therm specijal W

weber.therm specijal W

lepak za lepljenje stiropora i armiranje bele boje

Komparator Izbriši komparator

weber.therm specijal

weber.therm specijal

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

Komparator Izbriši komparator

weber.therm univerzal

weber.therm univerzal

lepak za lepljenje stiropora i armiranje

Komparator Izbriši komparator

weber.therm SD-5

weber.therm SD-5

fasadni tipl za sve termoizolacione ploče

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.therm armirna mrežica

weber.therm armirna mrežica

tekstilna armirna mrežica

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.ton silikon

weber.ton silikon

disperzivna silikonska fasadna boja

Komparator Izbriši komparator

weber.ton silikat

weber.ton silikat

disperzivna silikatna fasadna boja

Komparator Izbriši komparator

weber.ton steel

weber.ton steel

mikroarmirna akrilna boja

Komparator Izbriši komparator

weber.ton akril

weber.ton akril

disperzivna akrilna fasadna boja

Komparator Izbriši komparator

weberton pastel

weberton pastel

disperzivna bela fasadna boja

Novo

Komparator Izbriši komparator

weberton ExtraClean

weberton ExtraClean

disperzivna silikonska fasadna boja

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.prim podloga IN

weber.prim podloga IN

osnovni transparentni premaz

Komparator Izbriši komparator

weber.prim S&S

weber.prim S&S

silikatno-silikonski osnovni premaz

Komparator Izbriši komparator

weberprim S&S G

weberprim S&S G

silikatno-silikonski grund sa granulacijom

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.prim steel

weber.prim steel

mikroarmirni akrilni fasadni premaz

Komparator Izbriši komparator

weber.prim akril

weber.prim akril

akrilni osnovni premaz

Komparator Izbriši komparator

weberprim akril G

weberprim akril G

akrilni grund sa granulacijom

Novo

Komparator Izbriši komparator

weber.prim hidrosol

weber.prim hidrosol

sredstvo protiv isoljavanja

Komparator Izbriši komparator

weber.prim beton kontakt

weber.prim beton kontakt

premaz za betonske površine

Komparator Izbriši komparator

weber.odstranjivač algi

weber.odstranjivač algi

sredstvo protiv algi, plesni, lišajeva i mahovina

Komparator Izbriši komparator