Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Problemi i rešenja (5)

Ugradnja keramičkih pločica, ili pločica od nekog drugog materijala, je zahtevan proces koji može vrlo lako da izazove brojne probleme ukoliko se ne poštuju svi koraci procesa ugradnje i ne koristi adekvatno lepilo za podlogu na koju se pločice ugrađuju i za vrstu pločica sa kojima se radi.