Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Problemi i rešenja

Na ugradnju fasadnog sistema i svih komponenti koje ga čine utiču brojni faktori. Zbog toga je veoma bitno da se prilikom ugradnje poštuju svi koraci procesa i koriste odgovarajući materijali, ali i da se poštuju svi pripremni radovi. 

Posledice nepoštovanja postupka pravilne ugradnje mogu da budu brojne, velike, trajne i veoma teško rešive.