Weber koristi kolačiće na svom sajtu u cilju statističke obrade podataka kao i kolačiće trećih lica kroz dodatke za društvene mreže (dugmad za deljenje sadržaja). Nastavljanjem posete našem sajtu, slažete se sa upotrebom kolačića.
Više o tome kako koristimo kolačiće i kako možete da promenite vaša podešavanja, kliknite ovde

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rečnik pojmova

Na ovoj stranici se nalaze tehnički pojmovi, reči i izrazi koji se često sreću u građevinskoj industriji. 

Kliknite na početno slovo reči kako biste otvorili detaljnije objašnjenje pojma o kome želite da dobijete objašnjenje. 

Adhezija

je jačina vezivanja materijala za podlogu. 

Aditivi

su dodaci materijalima koji poboljšavaju njihova svojstva ili postigle specijalne osobine istog. Koriste se i za sprečavanje kvarljivosti materijala u pakovanju.

Armirna mrežica

je sloj koji se koristi u sistemu termoizolacije nakon lepila i služi da ojača i poveže celokupan sistem za termoizolaciju. 

Disperzija

je praškasta supstanca koja se rastvara u tečnom rastvaraču (weber.tene akrilputz, weber.tene silikatputz...)

Disperzivni lepak

je tečni lepak sa dodatkom polimera koji se koristi za lepljenje materijala.

Emulzija

je tečna supstanca koja se rastvara u tečnom rastvaraču.

ETA

European Technical Approval (Evropska Tehnička Saglasnost) je sertifikat koji izdaje EOTA (European Organization for Technical Approval) Evropska Organizacija za Tehničku Saglasnost. Ovaj sertifikat potvrđuje da je termoizolacioni sistem u skladu sa svim paramterima koje propisuje ova organizacija: 

  • bezbednost u slučaju požara,
  • mehanička odbojnost i stabilnost,
  • higijena,
  • zdravlje i ekološka održivost,
  • bezbednost u korišćenju
  • zaštita od buke,
  • energetska efikasnost i
  • zdržavanje toplote.

ETA sertifikat garantuje pre svega efikasnost u toplotnoj izolaciji i uštedi energije korišćenjem sistema sa ovim sertifikatom. 

ETICS (DEMIT)

je skraćenica za Eksterna Termalna Izolacija Kompozitnog Sistema. Odnosi se na primenjen fabrički napravljen sistem proizvoda. Mora da sadrži: lepilo, malter, termoizolacionu ploču, elemente za pričvršćivanje, armirnu mrežu, osnovni premaz i završni malter. Svi elementi se koriste zajedno, osnovna preporuka je da to bude od istog proizvođača.

Fug masa

je tečna ili praškasta masa koja se koristi za popunjavanje šupljina i razmaka između materijala.

Glet

je masa za izravnavanje zidova i plafona. koristi se da bi se dobila glatka i ravna površina za nanošenje završnih slojeva. Postoje gletovi za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, praškasti i disperzivni. 

Kamena vuna

je termoizolacioni materijal koji se koristi u sistemima toplotne izolacije. Ima odlične paropropusne karakteristike. Zadržava toplotu, ekološki je pogodna, negoriva je, hemijski nereaktivna, otporna na mikroorganizme, dugovečna i postojana. 

Kapilarnost

je svojstvo maltera da ne upija vodu pod pritiskom. Ne postoji veza između poroznosti i kapilarnosti.

Konzistencija

je karakteristika proizvoda koja pokazuje koliko je dobro povezana sirovina koja se nalazi u sastavu tog materijala.

Nepropusljivost

je otpornost materijala na prodor vode, pod određenim pritiskom.

Obradivost

Skup aplikacionih svojstava maltera koji omogućavaju lakoću korišćenja.

Osnovni premaz - grund

je materijal koji se nanosi na sve podloge pre svih završnih materijala kako bi se dobila ujednačena i impregnirana površina jednake upojnosti. 

Otvoreno vreme rada

je vremenski period tokom kojeg nakon mešanja materijal ostaje pogodan za upotrebu i rad. 

Paropropusnost

je sposobnost materijala da kroz sopstveni hemijski sastav propušta čestice pare kroz površinu. Obeležava se koeficijentom μ koji pokazuje koliko puta je veći otpor difuzijskom prolazu vodene pare kroz posmatrani materijal u odnosu na mirni sloj vazduha jednake debljine i jednake temperature (μ=1 za vazduh), što je ovaj koeficijent niži to je paropropusnost bolja. 

Period korekcije

je maksimalni vremenski interval tokom kojeg je moguće izvršiti pomeranja, korekcije i podešavanje postavljenog materijala, bez značajnog gubitka konačne čvrstoće (npr. korekcija postavljene pločice).

Poroznost

je mera otvora u materijalu koji utiču na sposobnost materijala da apsorbuje vodu. 

Prianjanje

ili čvrstoća povezanosti je maksimalno prianjanje maltera na jednu podlogu. Može se utvrditi testom kidanja ili istezanja. 

Rok trajanja

Vreme skladištenja pod navedenim uslovima u kojima može da se očekuje da malter zadrži svoje nameravane radne karakteristike. Svi materijali moraju da se čuvaju na suvom mestu, zaštićeni od direktnih atmosferksih uticaja i smrzavanja.

Samoizravnavanje

je sposobnost svežeg maltera da se prirodno širi i da formira ravnu površinu.

Stiropor - ekspandirani polistiren

hemijskog naziva ekspandirani polistiren je termoizolacioni materijal koji se koristi u sistemima toplotne izolacije. Ima dobre mehaničke karakteristike, malo upijanje vode i vlage, tako da i u uslovima povećani vlažnosti neće doći do velike promene njegovih termoizolacionih karakteristika. Ne sadrži materijal štetne po ljudsko zdravlje, iako je veštački materijal.

Termoizolacioni lepak

je materijal koji se koristi za lepljenje termoizolacionih ploča u sistemima toplotne izolacije. Ima termoizolacije karakteristike. 

Toplotna provodljivost

Koeficijent toplotne provodljivosti

označava količinu toplote koja prolazi kroz materijal debljine 1m pri temperaturi od 1K. Označava se koeficijentom λ. Što je ovaj koeficijent manji to su bolje izolacione karakteristike materijala. (λ=0,04 za stiropor, λ=60 za čelik)

Viskoznost

je otpor koji pruža neki materijal sili mešanja istog. Postoje 3 vrste: 

1. kada se viskoznost materijala ne menja nakon mešanja, 

2. kada se viskoznost materijala menja nakon mešanja, a po prestanku mešanja se vraća na prvobitno stanje i 

3. kada se viskoznost materijala nakon mešanja menja i po prestanku mešanja se više ne vraća u prvobitno stanje, ostaje promenjen. 

Vodoodbojnost

je sposobnost materijala da odbija sa svoje površine vodu, tj. da ne propušta vodu unutar površine.

Vreme sazrevanja

Interval između vremena kada se meša malter i vremena kada je spreman za upotrebu.

Vreme stvrdnjavanja

je period tokom kojeg materijal rayvija svoju snagu i vezivnost. Ovo vreme generalno u praksi odgovara vremenu posle kojeg oterećenje može u potpunosti biti primenjeno.

Zidarski / građevinski malter

je mešavina jednog ili više neorganskih veziva, agregata i/ili aditiva koji se koriste za zidanje, može biti debeloslojni ili tankoslojni.