Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber profesionalni centar

Weber profesionalni centar je dugoročni projekat za Weber lojalne kupce. Weber profesionalni centri su Weber partneri u kvalitetu i promoteri Weber inovacija.

Osnova Weber profesionalnog centra je zajednički nastup i zajednički razvoj kroz partnersi odnos u kome obe strane investiraju u saradnju.